STAP VOOR STAP TEKSTUEEL PROGRAMMEREN MET PYTHON

DIDACTISCHE VERWERKING VAN PROGRAMMEERTAAL

AANDACHT VOOR DIFFERENTIATIE

COMPUTATIONEEL DENKEN EN HANDELEN
PROGRAMMEREN MET PYTHON

Doorstroomfinaliteit
Dubbele finaliteit

logo.png